บ้านศาลาดิน

Travel community

เรียนรู้การทำข้าวตัง ล่องเรือชมวิถีริมคลองมหาสวัสดิ์ การทำนาบัว

 

ที่อยู่ : ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เบอร์ติดต่อ : 081-495-9091
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : http://www.facebook.com/บ้านศาลาดิน-วิถีชุมชน-คนคลองมหาสวัสดิ์-1860761097510699