บ้านสลักคอก เกาะช้าง

Green Attraction

บ้านสลักคอก ชมแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน กุ้ง หอย ปลา ปู ชุมชนได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และ ร่วมรักษาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ พายเรือคายักชมธรรมชาติบริเวณผืนป่าโกงกาง ล่องเรือกอนโดล่าเมืองไทยรับประทานอาหารเย็น ดูนกหลากหลายชนิด เช่น นกกระเต็น, นกกินเปรียว, เหยี่ยวแดง, นกเหงือก เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวและการติดต่อ
เปิดให้บริการให้เช่าเรือทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
สามารถล่องเรือได้ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.
ค่าเช่าเรือ
– เรือคายัค แคนนู 100 บาท /คน / ชม.
– เรือมาด (เรือกอนโดล่าเมืองไทย) 200 บาท / คน
– เรือมาด (เรือกอนโดล่าเมืองไทย)+อาหารเย็น 1400 บาท / คน (ควรติดต่อล่วงหน้า)
โทร. 08 1919 3995, 08 7132 2962, 08 4106 7541