บ้านเกาะกลาง

Travel community

การทำเรือหัวโทงจำลอง การหาหอยแบบพื้นบ้าน การปลูกข้าวสังข์หยด การปลูกป่าชายเลน

 

ที่อยู่ : กระบี่
เบอร์ติดต่อ : 085-788-4546, 089-647-7086
อีเมล์ : kreuh_yai@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.facebook.com/Ecotourismbaankohkanghomestay