ปีนผาน้ำตก ธารรัตนา พายเรือคายัก

Green Activity

การโรยตัวที่น้ำตกธารรัตนา ต้องเตรียม สภาพร่างกายและสภาพจิตใจให้พร้อม และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ฝึกสอนการโรยตัวอย่างเคร่งครัด