ผจญภัยเหนือยอดไม้ – ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน

Green Activity
การผจญภัยเหนือยอดไมนั้นมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป เช่น คานูพี ทรีท็อป ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน เป็นต้น โดยจุดประสงค์จะเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยการปีนป่ายขึ้นไป ณ ตำแหน่งที่สูงระดับเหนือยอดไม้ ก่อนจะท่องไปตามจุดต่าง ๆ เพื่อผจญภัยในแต่ละฐานหรือสถานี อาทิ สะพานเชือกสลิง สะพานไม้โรยตัว โหนตัว ปีนป่าย ฯลฯ
หมู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็ก ๆ กลางหุบเขาในพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นสถานที่หนึ่งที่มีกิจกรรมประเภทนี้ให้ได้ไปสัมผัส ภายใต้การดำเนินการของไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน ส่วนเส้นทางการผจญภัยนั้นที่ได้รับการออกแบบการก่อสร้างโดยวิศวกรจากประเทศ นิวซีแลนด์ ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่ายี่สิบปี ในการสร้างสิ่งก่อสร้างตามธรรมชิต จึงมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน โดยเป็นเส้นทางที่ออกแบบให้ทอดลัดเลาะไปเหนือแมกไม้ เรือนยอดไม้ท่ามกลางผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ระยะประมาณ 2 กิโลเมตร โดยมีจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 120 เมตรจากพื้นดิน ประกอบด้วยฐานให้ได้ฝ่าฟันทั้งหมด 18 ฐาน
ผู้ที่มีความสนใจกิจกรรมท้าทายรูปแบบนี้ก็ไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องของเพศและวัย ขอเพียงมีอายุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไปบวกความกล้าพอที่จะขึ้นไปท้าทายความสูงในระดับที่กล่าวมา แล้วจะพบว่าการขึ้นไปอยู่ ณ จุดดังกล่าว จะทำให้เราเห็นโลกในอีกมุมหนึ่งที่น้อยคนจะเคยเห็นหรือสัมผัสด้วยตนเอง
ภายในพื้นที่หมู่บ้านแม่กำปองนี้นอกจากกิจกรรมผจญภัยเหนือผืนป่าแล้ว ที่หมู่บ้านยังมีกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ หรือเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้านได้โดยรอบ และสามารถเลือกพักค้างคืนที่โฮมสเตย์ก็ได้
วิธีการเล่น
ผู้เล่นเริ่มต้นจากจุดที่มีความสูงพอสมควร จากนั้นจึงไต่ระดับลงไป บนความสูงบนยอดไม้ และเล่นกิจกรรมหวาดเสียวต่าง ๆ เช่น สะพานเชือกสลิง สะพานไม้โรยตัว โหนตัว ปีนป่าย ฯลฯ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์
ข้อควรระวัง
กิจกรรมดังกล่าวแม้จะมีระบบป้องกันที่มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ภายใต้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ดังนั้นในขณะที่เล่นกิจกรรมประเภทนี้ หัวใจสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และห้ามทำสิ่งใดนอกเหนือจากที่กำหนดเป็นอันขาด
ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน
302/1 ม.1 ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50300
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 0 8997 05511
เว็บไซต์ www.treetopasia.com     อีเมล์  info@treetopaisa.com
เปิดบริการ ทุกวัน 07.45- 18.00 (หยุดวันนักขัตฤกษ์)