พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

Green Attraction

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสครองราชย์ครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และนมัสการพระพุทธกิติสิริชัย เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธาระ มีริ้วจีวรและพระพักตร์ที่สวยงาม องค์พระก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง มีขนาดใหญ่ สูงเด่นเป็นสง่า หันพระพักตร์ออกสู่ทะเล

แหล่งท่องเที่ยวและการติดต่อ
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม