พระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน

Green Attraction

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อยู่ในบริเวณ ค่ายพระรามหก เป็นพระตำหนักใต้ถุนสูง สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระตำหนัก หาดเจ้าสำราญมาปลูกขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ลักษณะเป็นพระตำหนักแบบไทย ประยุกต์กับศิลปะตะวันตก มีทางเดิน ทอดยาวลงไปที่ชายหาด ตัวอาคารม ขอบปูนยกสูงขึ้นโดยรอบเพื่อเป็นที่ใส่น้ำ กันมดเนื่องจากบริเวณพระราชนิเวศน์ฯ อยู่ใกล้กับป่าดิบชื้นจึงมีมดและแมลงมาก