พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

Green Attraction

แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน จ.นครศรีธรรมราช

วิธีการเดินทาง
บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 10/18 ถนนศรีธรรมโศก ซอย 3 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะเด่น
บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards) ประจำปี 2539 รางวัลดีเด่นประเภทวัฒนธรรมและโบราณสถาน บริเวณบ้านหนังตะลุงได้จัดแบ่งเป็นพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง จัดแสดงหนังตะลุงประเภทต่างๆ สาธิตการแกะรูปหนังตะลุง มีเวทีสาธิตหนังตะลุงอย่างครบวงจร นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถเข้าชมและศึกษาศิลปวัฒนธรรมได้ทุกวัน

กิจกรรมการท่องเที่ยว
– ชมการสาธิตการแกะรูปหนังตะลุง การสาธิตหนังตะลุง

สิ่งอำนวยความสะดวก
-ห้องน้ำ
-ร้านขายของที่ระลึก

บริษัทนำเที่ยว / สถานที่ / บุคคลเพื่อการขาย
– โทรศัพท์ 075 -346 394

หมายเหตุ
– นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถเข้าชมและศึกษาศิลปวัฒนธรรมได้ทุกวัน