ฟาร์มโชคชัย

Green Attraction

ฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง เข้าชมฟาร์มโคนมมาตรฐาน มีการจัดการด้านสภาพแวดล้อม บุคคลากร รวมถึงการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย รวมถึงมีการจัดทำระบบไบโอดีเซลเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

ก.ม.159-160 ม.2 ถ.มิตรภาพ
ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 0-4432-8485
โทรสาร 0-4432-8484
Website http://www.farmchokchai.com

อัตราค่าเข้าชมฟาร์ม:
ผู้ใหญ่ : 250 บาท
เด็ก : 125 บาท (สูงไม่เกิน 140 ซ.ม.)