ล่องสะแกกรัง เที่ยววัดโบสถ์

Green Activity

เรื่องเล่าจากอดีตบอกให้รู้ว่า ชื่อ สะแกกรัง มีที่มาจากหมู่บ้าน สะแกกลาง ริมฝั่งน้ำ ซึ่งมีต้นสะแกกลางใหญ่ออกดอกเล็ก ๆ ช่อยาวสีเขียวอมเหลืองห้อยลงมาริมน้ำ สะแกกรังปัจจุบันแม้จะลดบทบาทใน ฐานะเส้นทางสัญจรลงไปมาก หากแม่น้ำ ช่วงที่ไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานียังคง หลงเหลือร่องรอยของความสำคัญในอดีต ให้ได้เห็น โดยเฉพาะชุมชนชาวแพ ซึ่ง นับเป็นชุมชนลอยน้ำที่ยังคงวิถีชีวิตของ ชาวน้ำอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนหนาแน่น ที่สุดในประเทศ