ล่องแก่งทีลอซู

Green Activity

ทีลอซู น้ำตกขนาดใหญ่ที่แผ่กว้างคลี่คลุมเพิงผากลางป่าดิบ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้รับยกย่องให้เป็นน้ำตกใหญ่ที่สุด ของไทย และสวยงามที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ปัจจุบันในช่วง เดือนธันวาคม-เดือนพฤษภาคม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจะเปิด เส้นทางให้สามารถเข้าถึงตัวน้ำตกได้อย่างสะดวกสบาย