ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

Green Activity

ลำน้ำเข็ก มีต้นกำเนิดอยู่ในเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลผ่านอุทยาน แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ทิ้งตัวเป็นสายน้ำตกศรีดิษฐ์และน้ำตก แก่งโสภาอันมีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลก ตลอดลำน้ำมีเกาะแก่ง น้อยใหญ่หลายแห่ง ซึ่งเหมาะกับการผจญภัยล่องแก่งระดับ ความยากง่ายตั้งแต่ ๑ ถึงสูงสุดที่ระดับ ๕ การล่องแก่งลำน้ำเข็ก ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมงเศษ เริ่มต้นที่แก่งท่าข้าม แก่งน้ำขนาดเล็กให้นักผจญภัยเริ่มสร้างความ คุ้นเคยกับสายน้ำ ต่อด้วยแก่งไทรที่เริ่มคดเคี้ยวและมีไม้ใหญ ปกคลุมหนาแน่น จากนั้นเริ่มใช้ทักษะการควบคุมเรือกันอย่างจริงจัง ที่ แก่งปากยาง ซึ่งจะมีน้ำตกเล็ก ๆ ลดระดับขวางกลางลำน้ำ ก่อน เข้าสู่ แก่งหินลาด อันสนุกเร้าใจ เมื่อกระแสน่ำอันรุนแรงพร้อม ฉุดกระชากให้นักผจญภัยตกจากเรือทุกขณะ