ล่องแก่งหินเพิง

Green Activity

แก่งหินเพิง เป็นแก่งหินตอนปลายสุด ของแม่น้ำใสใหญ่ ในอุทยานแห่งชาต เขาใหญ่ ซึ่งมีลักษณะทางธรณีวิทยา เป็นชั้นหินทราย เมื่อถึงฤดูฝนตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม กระแสน้ำ จะไหลหลากจนทำให้เกิดเกาะแก่ง ระดับ ความแรงของน้ำอยู่ในระดับ ๓-๕ การล่องแก่งหินเพิงส่วนมากมักจะสิ้นสุด และขึ้นฝั่งกันบริเวณแก่งวังไทร เพราะ มีห้องสุขาและห้องอาบน้ำไว้บริการ นักล่องแก่ง