วังสวนผักกาด

Green Attraction

วังสวนผักกาด เป็นวังของพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จุมภฏบริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต (ต้นราชสกุลบริพัตร พระราชนัดดา (หลาน) ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระชายา คือ หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร สาเหตุที่เรียกชื่อว่า วังสวนผักกาด เนื่องจากพื้นที่เก่าเคยเป็น สวนปลูกผักกาดของชาวจีนในละแวกนั้น เมื่อเสด็จในกรมฯ มีพระประสงค์จะย้ายมาพำนักที่วังสวนผักกาดเป็นการถาวรในช่วง สงครามโลกครั้งที่ ๒ โปรดให้รื้อเรือนไทยที่เคยพำนักอยู่เดิมมา ปลูกสร้างใหม่ที่วังสวนผักกาด และมักใช้เรือนไทยเป็นสถานท รับรองแขก โดยจัดแสดงของสะสมที่มีความสวยงามอย่างเป็น ระเบียบ ต่อมาเมื่อเสด็จในกรมฯ สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ฯ จึงเป็นผู้ดูแลวังสวนผักกาดและยังเปิด เรือนต้อนรับแขกที่ต้องการเยี่ยมชมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่ จัดแสดงในวังอยู่เสมอ จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๓๐ หม่อมราชวงศ พันธุ์ทิพย์ฯ ได้มอบหมายให้มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ เป็นผู้ดูแล