วัดบุบผาสังฆาราม (วัดบ่อน้ำร้อน)

Green Attraction

แหล่งท่องเที่ยวและการติดต่อ
เปิดให้เข้าใช้บริการทุกวัน
หมู่ที่ 3 ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160