วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

Green Attraction

มรดกแผ่นดิน
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

วิธีการเดินทาง
ตั้งอยู่ริม ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง มีเนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน เดินทางจากกรุงเทพฯ โดยทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี – ปากท่อ) แยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 หรือจะใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์จนถึงชุมพร จึงเปลี่ยนมาใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่าน อ.ทุ่งสง อ.ร่อนพิบูลย์ จนถึงนครศรีธรรมราช หรืออีกเส้นทางหนึ่ง ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านนครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึง อ.ท่าฉาง จ.ชุมพร แล้วจากนั้นให้แยกเข้าสู่สุราษฎร์ธานี โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 401 เลียบชายฝั่งทะเลไปจนถึงนครศรีธรรมราช

ลักษณะเด่น
– เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหาร เดิมชื่อ วัดพระบรมธาตุ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างมานานกว่า 1,500 ปี มีศิลปะการก่อสร้างแบบศรีวิชัย
-มีองค์พระมหาธาตุที่เป็นหนึ่งในพระมหาเจดีย์ที่ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนา 1800 ปี

กิจกรรมท่องเที่ยว
– ชมสถาปัตยกรรมศิลปะศรีวิชัยและพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้โบราณ
– พิธีแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุ

สิ่งอำนวยความสะดวก
– ที่พัก
– ร้านอาหาร

บริษัทนำเที่ยว / สถานที่ / บุคคลเพื่อการขาย
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โทร. 0 7534 5172