วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

Green Attraction

วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เดิมชื่อวัดจอมทอง เป็นวัดประจำรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ วัดแห่งนี้เคยเปน ที่ตั้งทัพและทำพิธีเบิกโขลนทวารตามตำราพิชัยสงคราม เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวยังดำรงพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรงคุม กองทัพไปสกัดทัพพม่าที่ด่านเจดีย์สามองค์