วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม)

Green Attraction

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือวัดบ้านแหลม ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำแม่กลองมีพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสมุทรสงคราม คือ หลวงพ่อบ้านแหลมพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร