ศูนย์การเรียนรู้ ภูมิปัญญาไทยไร่ คุณมนต์

Green Attraction

รีสอร์ทเงียบสงบท่ามกลางอ้อมกอดแห่งเทือกเขาตะนาวศรี ด้านหลังติดลำน้ำภาชี เน้นความเป็นส่วนตัวของนักท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะได้ชื่นชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและ ความเขียวขจีของท้องไร่ท้องนา ยังได้เรียนรู้กระบวนการผลิต การแปรรูป และช่องทางการจำหน่ายกระจายสินค้าทางการเกษตร เปลี่ยนบรรยากาศการท่องเที่ยวแบบใหม่ จากการไปเที่ยวสนุก อย่างเดียวให้มีคุณค่าน่าจดจำมากขึ้น