ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร

Green Attraction

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร มีชื่อเต็มว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ ป่าพรุโต๊ะแดง ถือเป็นป่าพรุที่สมบูรณ์และมีพื้นที่มากที่สุดในเมืองไทย โดยครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโกลก และอำเภอสุไหงปาดี มีพื้นที่ประมาณ 120,000 ไร่ ทว่าส่วนที่สมบูรณ์นั้นเหลือเพียง 50,000 ไร่ ป่าพรุโต๊ะแดงแห่งนี้เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าและพรรณไม้ โดยมีลำน้ำสำคัญหลายสายไหลผ่าน ได้แก่ คลองสุไหงปาดี แม่น้ำบางนรา และคลองโต๊ะแดง อันเป็นที่มาของชื่อป่านั่นเอง

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
– อาคารศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับระบบนิเวศ ของป่าพรุ
– สะพานไม้ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ มีความยาว กว่า 1,200 เมตร ซึ่งเป็นสะพานไม้ลัดเลาะเข้าไปในป่าพรุ ท่ามกลางธรรมชาติเขียวชอุ่ม

การเดินทาง
จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 4055 มุ่งหน้าไปทาง ต.ลำภู และ ต.บางปอ จากนั้นแยกซ้ายเข้าถนนหมายเลข 4056 มุ่งหน้า ต.สุไหงปาดี ตรงมาอีกประมาณ 42 กม.

ศูนย์วิจัยฯ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสุไหงโกลก ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติ ป่าพรุสิรินธร 95 ม.6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
โทร. 0 7363 1038
เว็บไซต์ www.pikunthong.com
สำนักงาน ททท.สำนักงานนราธิวาส
โทร. 07 3522 4110-73

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น. ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี(กุมภาพันธ์-เมษายนจะเป็นช่วงที่ฝนตกน้อยที่สุด)