ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า

Green Attraction

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า เริ่มสำรวจและดำเนินโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ พื้นที่ของ ศูนย์ฯ ประกอบด้วยสังคมป่าหลายชนิดก่อให้เกิดความหลากหลาย ของพันธุ์พืช