ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ชาวนาไทย (นาเฮียใช้)

Green Activity

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย หรือ นาเฮียใช้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่นี่ได้รวบรวมเรื่องราวและองค์ความรู้ต่างๆ ในวิถีของเกษตรกร ให้เราได้มาศึกษาและเรียนรู้กัน

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวนาและประชาชนทั่วไปที่สนใจใคร่รู้เรื่องราว ความเป็นมาและวิถีชีวิตของบรรพบุรุษของชาวไทย ที่ประกอบอาชีพทำนามาตั้งแต่ครั้งอดีต ตลอดจนวิธีการทำนาที่เหมาะสมในสภาพปัจจุบัน พื้นที่จัดแสดงประกอบด้วยหมู่เรือนไทยตั้งเรียงรายอย่างสวยงามท่ามกลางท้องทุ่งนาอันกว้างใหญ่ โดยนักท่องเที่ยวสามารถแวะเยี่ยมชมได้ตามความสนใจ ประกอบด้วย

– เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ จัดแสดงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ พระบรมฉายาลักษณ์ในพระราชกรณียกิจต่างๆ พระบรมรูปและพระสาทิสลักษณ์ของราชวงศ์จักรีตั้งแต่รัชกาลที่  1 – 9

– เรือนแม่โพสพ จัดแสดงองค์แม่โพสพแกะสลักจากไม้สักทั้งท่อนและรูปหล่อแม่โพสพในสมัยรัตนโกสินทร์, เรือนหนังสือพระราชกรณียกิจและเรือนหนังสือข้าว ให้ชาวนาและผู้สนใจได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกระบวนการผลิตข้าวในขั้นตอนต่างๆ

– เรือนวิถีชาวนาไทยในอดีต หมู่เรือนไทยทรงสวยที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ในการทำนาของชาวนาในอดีต ต่อกันยังมียุ้งข้าวและคอกควายที่เป็นส่วนสำคัญในการทำนา

– แปลงนาสาธิต ชมความเขียวขจีของทุ่งนาและความหอมของข้าวที่ออกรวงใหม่ แปลงนาแห่งนี้สาธิตการปลูกพันธุ์ข้าวนาปรัง 12 ชนิดที่นิยมปลูกในปัจจุบัน

– หอเตือนภัยชาวนา มีจุดชมวิวมุมสูง ใช้เป็นหอประกาศเตือนภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับชาวนาในปัจจุบันและอนาคต

– ร้านโชห่วยและร้านขายของ รำลึกความหลังกับร้านค้า ที่รวบรวมสินค้าในสมัยอดีต

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ชาวนาไทย (นาเฮียใช้)
150/2 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร : 092-6261515 FAX : 035-446954
เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.
ผู้ที่สนใจเยี่ยมชมทั่วไป ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สนใจติดต่อดูงานเป็นหมุ่คณะ : 092-6261515
E-mail : H.chai_riceseed@hotmail.com
http://www.herechai.com