ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมกระจูดวรรณี

Green Activity

ศูนย์หัตถกรรมกระจูดวรรณี เป็นศูนย์การเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากกระจูด โดยมี นางวรรณี เซ่งฮวด เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์หัตถกรรม ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มชาวบ้านในนามศูนย์หัตถกรรมกระจูดวรรณี จ.พัทลุง ผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำกระจูดที่มีมาช้านาน และเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นกระจูดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านประกอบอาชีพงานสานกันมากในปัจจุบัน ซึ่งที่ศูนย์นอกจะขายสินค้า และผลิตภัณฑ์จากกระจูดแล้ว ยังเปิดเป็นศูนย์หัตถกรรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

กิจกรรมที่น่าสนใจ
– เรียนรู้งานสาน เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงการถักเป็นออกมาได้เป็นผลิตภัณฑ์
– นอนพักที่บ้านโฮมสเตย์ของหม่บู้าน พร้อมชิมอาหารพื้นบ้านอร่อยๆ

ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมกระจูดวรรณี (Varni)
ที่อยู่ 152 หมู่ 10 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150
เปิดวันศุกร์ – อาทิตย์ เวลา 09.30 น. – 19.00 น.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงาน 0 7461 0415
คุณมนัทพงศ์ เซ่งฮวด 08 7760 9879
คุณวรรณี เซ่งฮวด 08 9589 6370
Line : varni2529