สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน จันทบุรี)

Green Attraction

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน จันทบุรี) ศึกษาธรรมชาติผืนป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดใน ภาคตะวันออก ชมปูกินโต๊ะช่วงปลายฤดูฝน ปูแป้นลอยและฝูงนกอพยพในช่วงฤดูหนาว ล่องเรือดูเหยี่ยวแดงคอขาวนับพันตัว

แหล่งท่องเที่ยวและการติดต่อ
เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 06.30-18.00 น.
โทร 089-2453509, 086-3371306
(ควรติดต่อล่วงหน้า)