สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Green Attraction

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง

วิธีการเดินทาง
เริ่มต้นจาก จ.ระยอง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 36 (บายพาส 36) จนถึงสี่แยกมาบข่า เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 3191 ไปประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาตามป้าย เพื่อเข้าถึงสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ลักษณะเด่น
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นี้ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์บำรุงรักษาและบ้านพักมาบข่า การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสมุนไพรและศูนย์รวบรวมความรู้และงานวิจัยทดลองเรื่องสมุนไพร

กิจกรรมท่องเที่ยว
เที่ยวชมสมุนไพรชนิดต่างฯศึกษาวิจัยทดลองเรื่องสมุนไพรและความรู้ต่างฯของสมุนไพร

สิ่งอำนวยความสะดวก
– ที่จอดรถ
– มัคคุเทศก์
– รถนำชม
– ห้องแสดงนิทรรศการ
– บริการนวด
– ร้านอาหาร
– ของที่ระลึก
– ห้องน้ำ

บริษัทนำเที่ยว/สถานที่/บุคคลเพื่อการขาย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ โทร 038915213-5 โทรสาร 038915216