สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Accommodation ปลอดบุหรี่

สุรสัมมนาคารเป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนา มีพื้นที่กว้างขวาง มีห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาด 400 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง มีห้องประชุมขนาด 60 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง และห้องสัมมนาย่อย ขนาด 30 ที่นั่ง จำนวน 8 ห้องมีห้องพัก จำนวน 229 ห้อง มีบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวสงบร่มรื่น มีพื้นที่จอดรถมากมาย เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และหน่วยงานที่สำคัญในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง อาทิ เทคโนธานี (เป็นหน่วยงานหลักในการจัดอบรมสัมมนา) สำนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์หนังสือจุฬา-มทส. ร้านสะดวกซื้อ 7-eleven โรงพยาบาล มทส. สำนักงานไปรษณีย์ และสถานีขนส่งภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีแหล่งเรียนรู้สำหรับการผักผ่อนและศึกษาเรียนรู้ ได้แก่ หอสุรนภา (สัญญาลักษณ์ของมหาวิทยาลัย) เป็นหอสูงสำหรับชมวิวจากที่สูง อุทยานผีเสื้อหลากหลายพันธ์ ห้องไทยศึกษานิทัศน์ นิทรรศการเทคโนโลยีไทยโบราณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช สวนพฤษศาสตร์หอดูดาว และฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นอกจากนี้ ยังอยู่ใกล้กับสวนสัตว์นครราชสีมา และพิพัธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน อีกด้วย

 

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
เบอร์ติดต่อ : 044-224-880,044-216-199
แฟกซ์ : 044-216-651
อีเมล์ : sura@sut.ac.th
เว็บไซต์ : http://web.sut.ac.th/shsc/thaiHomepage.htm