หมู่บ้าน อนุรักษ์ ควายไทย

Green Attraction

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จำลององค์ประกอบชนบทไทยมาไว้ใน พื้นที่เดียวกัน เช่น เรือนไทย นาข้าว และเจ้าทุย โดยเฉพาะเจ้าทุย หรือควายหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงควายแปลกถือเป็นความ น่าสนใจของหมู่บ้านแห่งนี้ การจำลองบรรยากาศให้ความรู้สึก แตกต่างจากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์เรียนรู้ทั่วไป การมาเที่ยว หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยได้สัมผัสสัตว์ที่มีบุญคุณต่อสังคมไทย อย่างใกล้ชิด จนทำให้เรารู้สึกรักและประทับใจควายขึ้นอีกเป็นกอง