หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน คลองสำโรง

Green Attraction

วัดบางพลีใหญ่ใน หรือวัดพลับพลาไชยชนะสงคราม อยู่ติดริมคลองสำโรง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เดิมชื่อวัดพลับพลาไชยชนะสงคราม เนื่องจากสร้างตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีชัยชนะ เหนือข้าศึก มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานในพระอุโบสถ คือ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๓ ศอก ๑ คืบ ชาวบ้านจึงมักเรียกวัดนี้ว่า วัดหลวงพ่อโตทุกปีชาวบางพลีจะอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลอง ลงเรือและแห่ไปตามคลองสำโรงในพิธีโยนบัวและรับบัว ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑