หาดปึกเตียน หาดเจ้าสำราญ

Green Attraction

หาดปึกเตียน หรือชื่อเดิมว่า หาดตะกาด ห่างจากหาดเจ้าสำราญไปทางทิศใต้ ประมาณ ๗ กิโลเมตร หาดปึกเตียน เล็กกว่าหาดชะอ า แต่เงียบสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน
หาดเจ้าสำราญ เป็นชายหาดเงียบสงบ สวยงาม มีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์