อสิตา อีโค รีสอร์ท อัมพวา

Accommodation Green Service

*

ที่อยู่ 33/3 หมู่ 4 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

Tel 089-866-2168, 081-999-1692, 034-767-333

Fax *

เว็บไซด์ www.asitaresort.com

อีเมลล์ booking@asitaresort.com