อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

Green Attraction

อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วย พืชพรรณและสัตว์ป่า อีกทั้งเป็นต้นกำเนิดลำน้ำหลายสาย มีพันธุ์ไม้หายากที่สำคัญ ได้แก่ ต้นชมพูภูคา พบครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2529 ออกดอกสีชมพูอมขาวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม และเต่าร้างยักษ์ ซึ่งเป็นปาล์มดึกดำบรรพ์ สูง 40 เมตร ในประเทศไทยพบที่ดอยภูคาเท่านั้น  กิจกรรมท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดูดาว ดูนกและผีเสื้อนานาพันธุ์ ชมน้ำตก ชมถ้ำ และล่องแก่งลำน้ำว้า ซึ่งเป็น
เส้นทางล่องแก่งระดับ 3 – 5 ประมาณ 20 กว่าแก่ง เป็นสุดยอดแห่งความตื่นเต้นและสนุกสนาน  ทั้งนี้เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 ปี 2551 รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวด้วย