อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

Green Attraction

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเขย่งและป่าเขาช้างเผือก ในเขตท้องที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 700,000 ไร่ หรือ 1,120 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยป่า 4 ประเภท คือป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าเบญจพรรณ สามารถเที่ยวชมน้ำตก และจุดชมวิวต่างๆได้