อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (ทะเลขนอม)

Green Attraction

นั่งเรือหางยาวชมความมหัศจรรย์ของท้องทะเลขนอม ชมบ่อน้ำจืดกลางทะเล ณ เกาะท่าไร่ ตามตำนานหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ตื่นตากับความรังสรรค์ของธรรมชาติ ผาหินที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นชั้นๆ ราวกับผ้าที่พับซ้อนกัน กับเขาหินพับผ้า ที่อ่าวหลักซอ หากโชคดีก็จะได้ยลโฉมโลมาสีชมพูสัญลักษณ์แห่งท้องทะเลขนอม พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตและแนวคิดของชุมชน “ขนอม” จ.นครศรีธรรมราช ที่เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความเจริญทางด้านของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติของผืนป่าทางทะเลของไทย

หลายครั้งที่พื้นที่ทะเลขนอมนั้นถูกกลุ่มนายทุนบางกลุ่มสอดแทรก เข้ามาหาผลประโยชน์จากพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรีสอร์ต การสร้างท่าเรือน้ำลึก พื้นที่ดังกล่าวไม่เพียงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านทรัพยากรทางทะเล แต่ยังรวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนที่มีความงดงามเหมือนเฉกเช่นในอดีต นอกจากนี้ยังพบแหล่งหญ้าทะเลที่ยังคงทำหน้าที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญในพื้นที่ขนอม รวมไปถึงสาหร่ายหลากหลายชนิด โดยเฉพาะสาหร่ายใบมะกูดที่สามารถนำคาร์บอนไดออกไซด์มาเปลี่ยนรูปเป็นหินปูนมาสะสมไว้ที่ใบ ช่วยลดภาวะโลกร้อน ในขณะเดียวกันก็ได้เปิดเผยสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ใต้ทะเลที่มีความสัมพันธ์เกื้อกูลกันอย่างสมดุลจึงทำให้ทะเลขนอมยัง อุดมสมบูรณ์มาจนถึงปัจจุบัน และที่สำคัญคือ การพบสัตว์ประจำถิ่นบริเวณทะเลขนอมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและทำรายได้หลักนอกเหนือจากการทำประมงให้แก่ชุมชน ได้แก่ การพบโลมาสีชมพู ซึ่งใช้ชีวิตร่วมกับ การดำรงชีวิตของชาวบ้านในชุมชนขนอมมาเป็นเวลาหลายช่วงชีวิต การพบโลมาสีชมพูในพื้นที่ขนอม- หมู่เกาะทะเลใต้ สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของท้องทะเลในบริเวณนี้

แหล่งท่องเที่ยวและการติดต่อ
รายละเอียดต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ หมู่ 1 ต.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-685-269