อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

Green Attraction

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นอุทยานที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  มีพื้นที่ถึง  2,915  ตารางกิโลเมตร  หรือ 1.8 ล้านไร่   ตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำและป่าเหนือเขื่อนแก่งกระจาน เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสาย พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานฯ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนอยู่ในเทือกเขาตะนาวศรี สภาพภูมิประเทศเป็นป่าดิบชื้น  ยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานฯ อยู่ในเขตรอยต่อประเทศพม่าและไทย มีความสูง 1,513 เมตร อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 3 ครั้งซ้อน คือในปี 2551 , 2553 และ 2556 และได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกแห่งอาเซียนเมื่อปี 2549  เป็นอุทยานที่มีรูปแบบการบริหารจัดการทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นแหล่งดูทะเลหมอก ดูผีเสื้อและดูนกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญของภูมิภาค สถานที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ ได้แก่ ทะเลสาบ, เขาพะเนินทุ่ง, พะเนินทุ่งแคมป์, น้ำตกทอทิพย์, แคมป์บ้านกร่าง, น้ำตกปราณบุรี, น้ำตกแม่สะเลียง, ถ้ำหัวช้าง, ถ้ำเขาปะการัง, เขาปะการัง เป็นต้น