เสน่ห์แห่งภาคเหนือตอนล่าง

สุโขทัย - พิษณุโลก - เพชรบูรณ์

รายละเอียดเส้นทางRoute details

กรุงเทพฯ – ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ตำบลเมืองเก่าสุโขทัย - อำเภอศรีสัชนาลัย - บ้านนาต้นจั่น

จังหวัดสุโขทัย : บ้านนาต้นจั่น – จังหวัดพิษณุโลก

อำเภอเมืองพิษณุโลก – อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ – กรุงเทพมหานครฯ

clear