เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบบ้านหนองทะเล จังหวัดกระบี่

Amazing Green Route Green route

เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบบ้านหนองทะเล

บ้านหนองทะเล ตั้งอยู่ใกล้กับอ่าวนาง มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ชุมชนในม่านหมอกยามเช้า มีภูเขา
เป็นฉากหลัง กับหนองน้ำขนาดใหญ่ และชุมชนที่เข้มแข็งที่ทำงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

โปรแกรมกระบี่รุ่มรวยด้วยธรรมชาติ (ครึ่งวัน หรือ 1 วัน)

 

เช้า

– เพลิดเพลินกับการล่องเรือผ่านทะเลหมอกยามเช้าพร้อมกับจิบกาแฟด้วยขนมไทยท้องถิ่นเป็นอาหารเช้า นั่งดูนกบินออกจากรังพร้อมฟังเสียงดนตรีกับนักร้องในชุมชนที่ล่องไปตามหนองน้ำ

– กิจกรรมพายเรือคะยักระหว่างวัน

– ทัวร์จักรยานเที่ยวชมบ้านเรือนไทยอายุมากกว่า 100 ปี เล่นน้ำในคลองน้ำใส และเพลิดเพลินกับอาหารเที่ยงในชุมชน

Contact
สนใจท่องเที่ยวติดต่อ บริษัทโลเคิล อไลค์ จำกัด Tel: (+66) 81-1395593 / (+66) 2-1159861 E-mail: group@localalike.com Direct: (+66) 81 – 7027970