เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบบ้านเมืองแพม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Amazing Green Route Green route

– บ้านเมืองแพมเป็น 1 ในหมู่บ้านกะเหรี่ยงขาวที่เก่าแก่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ 80 กิโลเมตร

– บ้านเมืองแพมมีทัวร์ 1 วัน เดินชมภูเขา หุบเขาและทุ่งนาที่มีความสวยงาม

– ช่วงเช้าเพลิดเพลินกับการขับรถข้ามถนนบนภูเขา ใช้เวลาประมาณ 5-2 ชั่วโมง จากนั้นเตรียมตัวเดินชมพื้นที่ไร่นา เดินไปตามแม่น้ำลาง ใช้เวลาประมาณ 2-2.5 ชั่วโมง และพักรับประทานอาหารกลางวันที่แหล่งอนุรักษ์ปลา หลังจากนั้นก็ออกเดินทางต่อด้วยการเดินไปที่ถ้ำยาว ช่วงบ่ายสำรวจถ้ำ ซึ่งเป็นถ้ำหินงอกหินย้อยที่มีความสวยงาม ในขณะที่เดินทางกลับสู่หมู่บ้านก็จะได้สัมผัสกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การสานไม้ไผ่ การทอผ้า เมื่อถึงหมู่บ้านก็เดินชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และเดินทางกลับสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

Contact
สนใจท่องเที่ยวติดต่อ
บริษัทโลเคิล อไลค์ จำกัด
Tel: (+66) 81-1395593 / (+66) 2-1159861
E-mail: group@localalike.com
Direct: (+66) 81 – 7027970