เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบบ้านผามอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Amazing Green Route Green route

– บ้านผามอนเป็น 1 ในหมู่บ้านลาหู่แดงเก่าแก่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ 72 กิโลเมตร

– บ้านผามอนมีทัวร์ 1 วัน เดินชมพูเขาหินปูน หุบเขา การทำการเกษตรท้องถิ่น

– ช่วงเช้าเพลิดเพลินกับการขับรถข้ามภูเขา ใช้เวลาประมาณ 5-2 ชั่วโมง หลังจากนั้นเดินชมพื้นที่ทำการเกษตรที่มีความสวยงาม และพักรับประทานอาหารกลางวันที่กระท่อมของชาวนา

– ช่วงบ่ายเดินกลับสู่หมู่บ้าน เมื่อมาถึงหมู่บ้านก็เดินทางไปศาสนสถานของหมู่บ้านเพื่อสัมผัสกับความเชื่อของคนในพื้นที่ที่นับถือผี และไปชมกลุ่มสตรีลาหู่แดงทำชุดประจำเผ่า หลังจากนั้นก็เดินทางกลับตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

– นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในช่วงฤดูฝน เช่น การปลูกข้าว หรือ การเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงเดือน มิถุนายน-เดือนพฤศจิกายน

Contact
สนใจท่องเที่ยวติดต่อ
บริษัทโลเคิล อไลค์ จำกัด
Tel: (+66) 81-1395593 / (+66) 2-1159861
E-mail: group@localalike.com
Direct: (+66) 81 – 7027970