เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบบ้านห้วยตองก๊อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Amazing Green Route Green route
  • เริ่มช่วงเช้าตรู่ หลังจากทานอาหารเช้าบอกลาชาวบ้าน เริ่มเดินไปตามถนนลูกรังประมาณ 1 กิโลเมตร เดินตามเส้นทางบ้านห้วยตองก๊อลงไปตามแม่น้ำที่ลัดเลาะไปตามหุบเขา และกลับขึ้นไปบนภูเขาสูงชัน ประมาณ 17-18 กิโลเมตร บ้านห้วยตองก๊อเป็นที่ที่ดีต่อการเข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง ห้วยตองก๊อเข้าถึงได้โดยถนนแต่ได้พยายามรักษาวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้ ในหมู่บ้านยังคงประกอบอาชีพช่างตีเหล็ก มีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร มีผู้นำทางจิตวิญญาณ พิธีกรรมร้องเพลง มีการรำดาบ จุดที่น่าสนใจ คือ ในหมู่บ้านมีน้ำตกสูงประมาณ 150 เมตร หลังจากรับประทานอาหารเย็นจะมีกิจกรรมรำดาบที่จุดรวมผลของหมู่บ้าน หลังจากนั้นพักผ่อนที่โฮมสเตย์
  • ช่วงเวลาทำกิจกรรม 08:00-17:00 น.
  • อัตราค่าบริการนี้รวม : ไกด์ภาษาอังกฤษ รถรับส่ง ไกด์ท้องถิ่น น้ำดื่ม ของว่าง สนับสนุนชุมชน
    ภาษี7% (ราคาคิดเป็นเงินไทย)
Contact
สนใจท่องเที่ยวติดต่อ
บริษัทโลเคิล อไลค์ จำกัด
Tel: (+66) 81-1395593 / (+66) 2-1159861