เส้นทางตามรอยปราสาทขอมพันปี ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าภูอัคนี วิถีชุมชนพอเพียง

บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูงและเกิดจากภูเขาไฟ โดยเส้นทางท่องเที่ยวนี้จะพาไปสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟ เรียนรู้แหล่งกำเนิดหินและแร่ธาตุต่างๆ เดินเท้าศึกษาธรรมชาติบนยอดเขากระโดง เยี่ยมชมความงดงามของปราสาทหินพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำ ซึมซับวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านโคกเมืองที่มีชีวิตผูกพันกับเกษตรกรรมปลอดสารพิษ และชื่นชมการอนุรักษ์ป่าชุมชนรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าภูอัคนีแห่งบ้านเจริญสุข

อ่านเพิ่มเติมRead more
รายละเอียดเส้นทางRoute details

ออกเดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์

ออกเดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถเลือกเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์ เครื่องบิน หรือรถทัวร์ เมื่อถึงจุดหมายแล้ว รับประทานอาหารท้องถิ่น เข้าที่พักในอำเภอนางรอง พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บแรงไว้เริ่มต้นทริปในวันถัดไป

เยี่ยมชมวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง

เริ่มต้นเส้นทางที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง เป็นหนึ่งในภูเขาไฟหกลูกของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ดับสนิทแล้ว

เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

ออกเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินทรายสีชมพูเก่าแก่ทรงคุณค่าศิลปะขอมโบราณที่สร้างผ่านกาลเวลา ความเชื่อและแรงศรัทธาในศาสนา

สัมผัสวิถีชุมชนและเรียนรู้การเกษตรที่ชุมชนบ้านโคกเมือง

สัมผัสชุมชนที่มีชีวิตผูกพันกับวิถีเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

เยี่ยมเยียนชุมชนบ้านเจริญสุข

เช้าวันสุดท้าย ออกเดินทางไปชุมชนบ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนที่จะถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการกำเนิดผ้าภูอัคนี และการอนุรักษ์ป่า

clear