เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว ล่องคลอง ท่องสวน วิถีแห่งธรรมชาติ จังหวัดตราด

ตราด เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของไทยที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และโดดเด่นด้วยเกาะน้อยใหญ่มากมาย โดยมีเกาะช้างเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ รองจากเกาะภูเก็ต อีกทั้งยังมีการคมนาคมที่สะดวกสบายด้วยการเดินทางไปได้ทั้งรถยนต์และเครื่องบิน ทำให้เมืองนี้มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวและมีความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญต่อไป

อ่านเพิ่มเติมRead more
รายละเอียดเส้นทางRoute details

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำเชี่ยว

เริ่มต้นเส้นทางด้วยความอัศจรรย์ใจของชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ชุมชนสองศาสนา สามวัฒนธรรม ที่มีชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น ณ ริมคลองน้ำเชี่ยว ซึ่งได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็น กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำเชี่ยว มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วม

ท่องเที่ยวนิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านช้างทูน

เช้าวันนี้ ออกเดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และหัวใจของการอนุรักษ์ของวิถีถิ่นของชาวชองที่ นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านช้างทูน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการนำเสนอวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยจัดแสดงเป็น 47 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีชีวิต ให้คนในท้องถิ่นเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ และมีการจัดกิจกรรมให้ผู้มาชมได้สัมผัสประสบการณ์ใช้ชีวิตเสมือนเป็นคนในท้องถิ่น

สัมผัสวิถีชีวิตอันแสนเรียบง่าย ณ กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลห้วยแร้ง

เริ่มต้นวันด้วยการมาสัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่าย ณ ดินแดนสามน้ำอันอุดมสมบูรณ์ ณ กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลห้วยแร้ง

ทะเลสวยใสที่เกาะช้าง

อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ ณ เกาะช้าง ด้วยเครื่องดื่มและเมนูอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ

clear