เส้นทางท่องเที่ยวเมืองแห่งสัจจะและไมตรี ธรรมชาติบนสันเขา บ้านเล็กริมโขง วัฒนธรรมไทดำ จังหวัดเลย

เลย

จังหวัดเลย ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย มีสภาพภูมิประเทศที่งดงาม อากาศหนาวเย็น รุ่มรวยด้วยวัฒนธรรม วิถีความเชื่อ และทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งผืนป่า ภูเขาสูง แม่น้ำสายสำคัญของโลก เป็นเส้นทางครบรสที่ให้สัมผัสและเข้าถึงธรรมชาติอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีรูปแบบการท่องเที่ยวแบบเดินเท้าเยอะที่สุด ทั้งเดินชมพันธุ์ไม้บนภูเขา เดินชมนาข้าว เดินชมแม่น้ำ เดินชมวิถีชีวิตในชุมชน นอกจากเดินแล้ว ยังมีการปั่นจักรยานเที่ยวชมเมือง มีการนั่งรถอีแต๊กชมชุมชน เป็นการท่องเที่ยวแบบ โลว์ คาร์บอนได้อย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติมRead more
รายละเอียดเส้นทางRoute details

วัดโพนชัย - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - บ้านเจ้าพ่อกวน - วัดเนรมิตวิปัสสนา

การเดินทางสู่เมืองเลยในวันแรก จะพาไปสัมผัสกับวัฒนธรรมความเชื่อที่มีความหมายและความสำคัญมากของชาวเลย ณ อำเภอด่านซ้าย

ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ลัดเลาะเมืองด่านซ้าย

เช้าวันนี้มุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ที่ตั้งของ “ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย” โดยจะมีทีมนักปั่นชาวด่านซ้ายพาปั่นจักรยาน เที่ยวแบบโลว์ คาร์บอน ลัดเลาะไปตามเส้นทางจักรยานจิตวิญญาณด่านซ้าย (Spirit of Dansai)

ภูหลวง - ถนนคนเดินเชียงคาน

เดินทางกันต่อไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง หรือ ภูหลวง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมรกตแห่งอีสาน

สัมผัสวิถีชีวิตของเชียงคาน - เที่ยวบ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ นาป่าหนาด

ตื่นเช้าตรู่ราวตี ๕ เศษออกไปใส่บาตรตามวิถีของคนเชียงคาน ที่นี่มีขนบธรรมเนียมการใส่บาตรพระคือ จะใส่แต่ข้าวเหนียว โดยปั้นข้าวเหนียวเป็นก้อนเล็กๆ ใส่บาตรพระทีละรูป และจะไม่ใส่กับข้าวอื่นใดหรือเงินในบาตร

clear