เส้นทางมรดกภูมิปัญญาผ้าทอล้านนา วิถีรักษ์สุขภาพ สู่เมืองขุนเขาและสายหมอก สัมผัสลมหายใจแห่งวิถีธรรมชาติและความเรียบง่ายบนผืนนา

เชียงใหม่ - ปาย

จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน อดีตศูนย์กลางอาณาจักรล้านนา ดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมด้วยเสน่ห์ของวัดวาอาราม สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังมีอีกจุดหมายปลายทางของผู้แสวงหาความสงบ หลีกเร้นความวุ่นวาย คืออำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเล็กๆ ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาของเมืองสามหมอก

อ่านเพิ่มเติมRead more
รายละเอียดเส้นทางRoute details

เยี่ยมเยียนชุมชนไร่กองขิง

เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไร่กองขิง ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เรียนรู้การทอผ้าล้านนาที่ บ้านไร่ใจสุข

เริ่มต้นวันที่สองด้วยการไปเรียนรู้เรื่องผ้าทอล้านนาที่ บ้านไร่ใจสุข ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านที่บ้านแพมบก

เช้าวันใหม่ เดินทางออกไปที่ตำบลทุ่งยาว จุดหมายปลายทางคือ บ้านแพมบก เป็นหมู่บ้านชาวไทยใหญ่ (ชาวไต)

ชมทะเลหมอกยามเช้าที่ จุดชมวิวหยุนไหล

เช้าวันนี้ยังคงอยู่ที่อำเภอปาย เริ่มวันใหม่แบบสบายๆ ด้วยการไปชมทะเลหมอกยามเช้าที่ จุดชมวิวหยุนไหล

clear