เส้นทางเมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข สีสันสังคโลก ภูมิปัญญาผ้าหมักโคลน และวิถีเกษตรอินทรีย์

สุโขทัย

เส้นทางนี้จะพาไปรู้จักเมืองสุโขทัย ท่องเที่ยวไปในเขตเมืองเก่าบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ปั่นจักรยานสัมผัสร่องรอยอารยธรรมผ่านโบราณสถาน มีแมกไม้ร่มรื่นตลอดสองข้างทาง เยี่ยมชมแหล่งทำเครื่องสังคโลกที่ใหญ่สุดในสุโขทัย เรียนรู้กรรมวิธีการทำผ้าหมักโคลนจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่บ้านนาต้นจั่น พร้อมชิมอาหารพื้นบ้านขึ้นชื่ออย่าง ข้าวเปิ๊บ ปิดท้ายกับการเรียนรู้กระบวนการเกษตรอินทรีย์ ร่วมเป็นเกษตรกรฝึกหัด ลงมือเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยตัวเอง ทั้งหมดเปรียบเสมือนการบอกเล่าอัตลักษณ์งดงามของเมืองสุโขทัย เป็นการท่องเที่ยวที่ครบเครื่อง ได้เรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

อ่านเพิ่มเติมRead more
รายละเอียดเส้นทางRoute details

เที่ยวชมวัด และเยี่ยมชมเครื่องสังคโลก

ออกเดินทางสู่จังหวัดสุโขทัย เริ่มต้นทริปสุโขทัยที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เปิดทำการตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. และทุกวันเสาร์ เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนชมโบราณสถานยามค่ำคืนได้ถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. และเพื่อเป็นการลดมลพิษ รวมถึงลดความเสี่ยงในการทรุดโทรมของโบราณสถาน ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ทางอุทยานฯ ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์เข้ามาในพื้นที่โบราณสถานชั้นใน เพราะต้องการให้เป็นพื้นที่ปลอดคาร์บอน

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - บ้านนาต้นจั่น

จากราชธานีเมืองสุโขทัย เดินทางต่อมายัง ศรีสัชนาลัย เมืองอุปราช หรือเมืองลูกหลวงชั้นต้น อีกทั้งยังเรียกกันในชื่อ ราชธานีแฝด และ ศรีสัชนาลัยสุโขทัย ตามที่ปรากฏในหลักศิลาจารึก มีความเจริญควบคู่กันมากับสุโขทัย รุ่งเรืองด้านการผลิตเครื่องสังคโลกดังปรากฏหลักฐานของ กลุ่มเตาทุเรียง เตาเผาสังคโลกแบบโบราณซึ่งตั้งกระจายตัวตามริมฝั่งแม่น้ำยม ที่บ้านเกาะน้อย อำเภอศรีสัชนาลัยในปัจจุบัน

ทดลองเป็นเกษตรฝึกหัดที่ โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย

เช้าวันนี้ ลองมาเป็นเกษตรกรฝึกหัดที่ โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย โดยเริ่มที่การนั่งรถอีแต๋นเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมห้องเรียนกลางแจ้ง สัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์จากการลงมือปฏิบัติ ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดหม้อฮ่อม ใส่รองเท้าแตะ สวมงอบ ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เพื่อความคล่องตัว ราวกับเป็นเกษตรกรตัวจริง

clear