เส้นทางเมืองเก่าตะกั่วป่า หลากหลายมรดกวัฒนธรรม งามล้ำทรัพยากรป่าชายเลน สู่ความยั่งยืนวิถีคนเกาะยาว

พังงา

เส้นทางนี้จะพาไปย้อนรอยตำนาน เมืองเก่าตะกั่วป่า เดินเล่นหรือปั่นจักรยานชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโบราณ วิถีชีวิตดั้งเดิม เรียนรู้การทำขนมและอาหารที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ต่อด้วยการไปเยือน ศูนย์ทอผ้าซาโอริ ชมศิลปะการทอผ้าเก่าแก่แบบญี่ปุ่น ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ พายเรือคายัคชมธรรมชาติป่าชายเลน เดินเล่นชายหาดที่ บ้านท่าดินแดง ปิดท้ายเส้นทางที่ เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ สัมผัสความงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งทางน้ำและทางบก ตามรอยวีถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านและเกษตรกรบนฝั่ง ดื่มด่ำกับทิวทัศน์อันสวยงามของเกาะต่าง ๆ ในอ่าวพังงา พร้อมเรียนรู้การใช้ชีวิตอันเรียบง่ายของคนเกาะยาว

อ่านเพิ่มเติมRead more
รายละเอียดเส้นทางRoute details

เที่ยวรอบเมืองเก่าตะกั่วป่า

เช้าวันนี้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองเก่าตะกั่วป่าที่ยังมีร่องรอยประวัติศาสตร์ให้เห็น ด้วยการปั่นจักรยานหรือเดินลัดเลาะไปตามถนนสายวัฒนธรรม เริ่มต้นด้วยการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้าพ่อกวนอู ศูนย์รวมจิตใจของชาวตะกั่วป่า โดยจะมีพิธีไหว้เจ้าครั้งใหญ่ของเมืองในช่วงเทศกาลกินผัก ...

เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ บ้านท่าดินแดง

เช้าวันนี้ไปเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ ทั้งป่าชายเลน ป่าพรุ ป่าชายหาดและน้ำทะเลใส ณ บ้านท่าดินแดง ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

รู้จักชาวบ้านเกาะยาวน้อย ... ให้ดียิ่งขึ้น

ตื่นเช้ามารับไออุ่นจากแสงแรกของตะวันท่ามกลางหมู่เกาะน้อยใหญ่แห่งท้องทะเล บริเวณที่ชาวบ้านเรียกว่าหาดแหลมแบก และอีกจุดที่ชมพระอาทิตย์ได้งดงามคือ จุดชมวิวบ้านท่าเขา

เรียนรู้การเกษตรบนเกาะยาวน้อย

นอกจากความโดดเด่นเรื่องประมงพื้นบ้าน เกาะยาวน้อยยังเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงด้านเกษตรกรรมอีกด้วย เพราะดินอุดมไปด้วยแร่ธาตุจากหิน กรวด ทรายที่ทับถมกัน ทำให้ดินมีสภาพดีปลูกอะไรก็ขึ้น โดยเฉพาะต้นกล้าข้าว กลายเป็นเกาะเดียวในประเทศไทยที่มีพื้นที่ทำนากว่า ๘๐๐ ไร่

clear