เส้นทางเมืองแม่ฟ้าหลวง มหัศจรรย์แห่งชีวิตคนกับป่า สืบสานวิถีเกษตรยั่งยืน สู่อาณาจักรกาแฟอะราบีกาไทย

เชียงราย

เชียงราย จังหวัดเหนือสุดแดนสยาม แวดล้อมด้วยภูเขาสูง ป่าไม้ และแม่น้ำ ผู้คนตั้งถิ่นฐานอาศัยตั้งแต่บนยอดดอย ไปจนถึงบริเวณที่ราบในระหว่างหุบเขา ชาวเชียงรายจึงมีชีวิตผูกพันกับผืนป่ามาช้านาน เส้นทางนี้จะพาไปตามรอยความสำเร็จของ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรียนรู้การพลิกฟื้นผืนดินที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งปลูกพืชเสพติด จนปัจจุบันกลายเป็นดินแดนเขียวขจีที่เต็มไปด้วยพืชเศรษฐกิจ

เริ่มต้นด้วยการไปเยี่ยมชม ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ สินค้าแบรนด์ “ดอยตุง” พร้อมเรียนรู้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จากนั้นดื่มด่ำกับอาณาจักรดอกไม้เมืองหนาวใน สวนแม่ฟ้าหลวง เรียนรู้เกี่ยวกับพืชที่สร้างคุณค่าให้กับชาวดอยตุงที่ นวุติ และน้อมรำลึกเรื่องราวของราชสกุลมหิดล ณ หอแห่งแรงบันดาลใจ ลงจากดอยมาศึกษาข้อมูลพืชน้ำมันมากคุณประโยชน์โดยเฉพาะด้านสุขภาพ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ต่อจากนั้นไปซึมซับวิถีเกษตรแบบยั่งยืนใน ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และไปปั่นจักรยานเที่ยวรอบ หมู่บ้านปางห้า สัมผัส งานศิลป์กระดาษสารักษ์โลกที่ จินนาลักษณ์ มิราเคิล ออฟ สา ปิดท้ายเส้นทางบน ดอยช้าง ณ อาณาจักรกาแฟอะราบีกาไทย

สมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวงของชาวไทยทั้งแผ่นดิน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) มีพระนามเดิมว่า สังวาลย์ ตะละภัฏ เป็นพระชายาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชชนนีในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) และพระอัยยิกาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านเพิ่มเติมRead more
รายละเอียดเส้นทางRoute details

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ

เริ่มต้นเส้นทางด้วยการเรียนรู้ศาสตร์ เข้าใจศิลป์ในพื้นที่ของ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ต้นแบบของการปลูกป่าในใจคนให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ตั้งอยู่บนเขานางนอน ครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย และอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาถึง ๖ ชนเผ่า ประกอบด้วย อาข่า ลาหู่ จีนก๊กมินตั๋ง ไทใหญ่ ไทลื้อ และไทลัวะ

ดอยตุงโมเดล

จากผลสำเร็จของการพัฒนาดอยตุง เปลี่ยนผืนดินที่ปลูกฝิ่น ซึ่งเป็นพืชที่ให้สารเสพติดและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม มาเป็นผืนดินที่ร่มเย็นด้วยป่าเศรษฐกิจสีเขียว ชุบชีวิตใหม่ให้กับชาวดอยตุง ความสำเร็จนี้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วโลก และกลายเป็น “ดอยตุงโมเดล” หลายประเทศที่ประสบปัญหาคล้ายกันนำหลักการนี้ไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ของตน เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อินโดนีเซีย และอัฟกานิสถาน เป็นต้น

มองศิลป์งาม…นามกระดาษสา

อิ่มอร่อยกับเมนูปลอดสารที่ครัวตำหนัก

นวุติ ปฐมบทแห่งพืชเศรษฐกิจดอยตุง

สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ

พระตำหนักดอยตุง

หอแห่งแรงบันดาลใจ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

สุดยอดเมนูสร้างสรรค์ฉบับจันกะผัก

อาณาจักรกาแฟดอยช้าง

สุขอย่างพอเพียง กับบ้านเทียน ๑๒ ราศี

clear