แหล่งเครื่องร่อน จังหวัดจันทบุรี

Green Activity

จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีป่าเขาลำเนาไพร พรั่งพร้อมด้วย ชายหาดที่เหมาะกับการเล่นกีฬาที่ต้องอาศัยลม หรือเครื่องร่อน หลายแห่ง เช่น หาดคุ้งวิมาน เขาหมูดุด และสนามบินท่าใหม