โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเขาแผงม้า

Green Attraction

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเขาแผงม้า อยู่ในความดูแลของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย มีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน มีกิจกรรมเดินป่า ปลูกป่า ส่องนก และดูกระทิงป่า สัตว์ที่หาดูยาก แต่ยังมีให้เห็นอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ ออกมาหากินในถิ่นทุ่งหญ้าระบัดยามเย็น

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เขาแผงม้า หมู่ 4 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา