โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี

Green Attraction

วิถีไทย หัวใจของแผ่นดิน
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี

วิธีการเดินทาง
เดินทางจากกรุงเทพ ด้วยทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนธนบุรี – ปากท่อ ) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวง หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม ) เข้าสู่จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร จากตัวเมืองเพชรบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 3177 ไปยังหาด เจ้าสำราญ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ก่อนถึงหาดเจ้าสำราญ 1 กม. จะมีสี่แยก ให้เลี้ยวซ้ายที่สี่แยก ตรงไปตามถนนลาดยาง ประมาณ 6 กม. จะเห็นวัดสมุทรโคดม อยู่ตรงขวามือ ติดกับปากทางเข้า “โครงการศึกษาและพัฒนา สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ”

ลักษณะเด่น
เป็นสถานที่สำหรับทำการศึกษาวิจัยการศึกษาวิจัยการกำจัดขยะแบบประหยัด และการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ น้ำเสียที่ใช้ในการทดลองบำบัด นั้น ได้มาจากบ่อรวมน้ำเสียในตัวเมืองเพชรบุรี ที่ต่อท่อส่งน้ำออกมาเป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการฯ ที่ประกอบไปด้วยระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ 4 ระบบ คือ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ บ่อผึ่ง ระบบบำบัด น้ำเสียด้วย แปลงหญ้ากรองน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ แปลงพืชน้ำ และ ระบบบำบัดน้ำเสียด้วย ป่าชายเลน ก่อนจะปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน มีทางเดินศึกษาประมาณ 3-4 กม.ออกไปถึงปากอ่าว เน้นให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของป่าชายเลนในการบำบัดน้ำเสียชุมชนและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ป่าชายเลน กิจกรรมดูนก ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งดูนกที่สำคัญหลายชนิด เช่น นกยาง, นกอีเสือหัวดำ, นกอีแพรดแถบอกดำ, นกกระเต็นอกขาว, นกกาน้ำเล็ก, นกกระจ้อยป่าโกงกาง, นกกางเขนบ้าน, นกกินเปรี้ยว, นกกรีดน้ำ รวมถึงนกหายากหลายชนิด

กิจกรรมท่องเที่ยว
– ศึกษาหาความรู้ พัฒนารูปแบบ การกำจัดน้ำเสีย และขยะ โดยวิธีธรรมชาติ ที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยโครงการได้เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยพร้อมคู่มือ สำหรับประยุกต์ใช้ และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ ในการจัดการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมจากน้ำเสีย และขยะมูลฝอย
– เดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
– ดูนกหายากหลายพันธุ์ เช่น นกยาง, นกกาน้ำเล็ก, นกเป็ดผีเล็ก, นกอีเสือสีน้ำตาล, นกกินเปรี้ยว

สิ่งอำนวยความสะดวก
– ที่จอดรถ
– ห้องน้ำ
– ร้านค้า
– เจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้และคำแนะนำ
– ศูนย์บริการข้อมูลและบรรยายสรุป

บริษัทนำเที่ยว/สถานที่/บุคคลเพื่อการขาย
– อบต. แหลมผักเบี้ย โทร. (032) 44-1209
– สำนักงาน ททท. ชะอำ โทร. (032) 47-1005-6

หมายเหตุ
– ต้องติดต่อขออนุญาติก่อนล่วงหน้า โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น
– ในส่วนของเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ยังไม่มีแผนที่ ป้ายบอกทาง และป้ายสื่อความหมาย จึงทำให้ไม่ได้ความรู้จากการเดินศึกษามากนัก