โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย

Green Activity

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสร้างประโยชน์แก่สังคม จึงมีกลุ่มลงมือพลิกฟื้นผืนดินบางส่วนรอบสนามบินสุโขทัยให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวตั้งแต่เมื่อเกือบสิบปีที่แล้ว เริ่มต้นจากปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีในแปลงนาขนาดเล็ก ค่อยๆ เรียนรู้และสะสมประสบการณ์ทีละน้อย ก่อนจะขยายอาณาเขตให้กว้างขวางขึ้นอย่างช้าๆ กระทั่งก่อร่างเป็น “โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย” ดังที่เห็นในปัจจุบัน

หาเวลาปลีกตัวหนีความวุ่นวายในสังคมเมือง มาใช้ชีวิตให้ช้าลง สนุกกับการปั่นจักรยานสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดในบรรยากาศกลิ่นไอ ธรรมชาติ สำรวจท้องนาผืนกว้างแปลงผัก และสวนผลไม้นานาชนิดที่แข่งกันออกดอกออกผลทั้งกล้วย มะละกอ และมะม่วง คลอเคล้าไปกับเสียงนกร้องตลอดเวลา ทั้งนกทุ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปอย่างพวกนกกระจิบ นกอีเสือหัวดำ นกปรอด และนกน้ำนานาชนิด เช่น นกกวัก นกเป็ดผีเล็ก นกยางกรอกพันธุ์จีน ฯลฯ สามารถเพลิดเพลินกับการพกกล้องส่องทางไกลไปส่องดูนกตามจุดแวะพักหลบร้อน ระยะทางรวมประมาณ 5 กิโลเมตร

สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์อย่างใกล้ชิด คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรม “ห้องเรียนกลางแจ้ง” เพื่อเรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ภายในโครงการฯ โดยมีเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริงเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ

เรามีโปรแกรมห้องเรียนกลางแจ้ง 3 รูปแบบให้เลือกตามระดับความสนใจ
รายละเอียดดังนี้

กิจกรรมห้องเรียนกลางแจ้ง ชาวนาสมัครเล่น 1.5 ชั่วโมง
·         เดินเยี่ยมชมฐานเรียนรู้
·         โรงนิทรรศการ
·         แปรรูปกล้วยตาก  แปรรูปไข่เค็ม
·         บ่อหมักก๊าซชีวภาพ
·         บ่อไส้เดือน
·         โรงเพาะเห็ด
·         แปลงกุหลาบ แปลงนา
·         คอกควาย

ห้องเรียนกลางแจ้งแบบครึ่งวัน (Outdoor Classroom)
·         เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดม่อฮ่อมเป็นชาวนาอย่างเต็มตัว
·         นั่งรถอีแต๋นทัวร์โครงการ
·         เก็บไข่เป็ดที่เล้า
·         ชมฝูงควาย กว่า 200 ตัว
·         ชมสวนสัตว์ในสนามบิน
·         ชมโรงสีข้าวกล้อง
·         เที่ยวแปลงผักอินทรีย์
·         เที่ยวคอกควาย
·         ถอนกล้า ดำนา
·         รับประทานอาหารกลางวันกับเมนูออแกนิกมากมาย

ห้องเรียนกลางแจ้งแบบเต็มวัน (Seeding Till Cooking)
·         เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดม่อฮ่อมเป็นชาวนาอย่างเต็มตัว
·         นั่งรถอีแต๋นทัวร์โครงการ
·         เก็บไข่เป็ดที่เล้า
·         ชมฝูงควาย กว่า 200 ตัว
·         ชมสวนสัตว์ในสนามบิน
·         ชมโรงสีข้าวกล้อง
·         เที่ยวแปลงผักอินทรีย์
·         เที่ยวคอกควาย
·         ถอนกล้า ดำนา
·         เรียนรู้การทำอาหารแบบเกษตรอินทรีย์
·         รับประทานอาหารกลางวัน
·         ช่วงบ่าย สนุกกับการเรียนรู้งานใบตองและแปรรูปผลิตภัณฑ์

ห้องเรียนกลางแจ้ง หลักสูตรมืออาชีพ 3วัน 2 คืน
·         สนุกกับการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์แบบเจาะลึกในทุกขั้นตอน

เราจัดเตรียมชุดชาวนาและรองเท้ายางไว้สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมห้องเรียนกลางแจ้งที่ต้องลงดำนาหรือเกี่ยวข้าว
ทั้งยังมีที่พัก 3 รูปแบบ คือ โฮมสเตย์ บังกะโล “ไร่สบายสบาย” และสุโขทัยเฮอริเทจ รีสอร์ท ไว้รองรับการพักแรม

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งสำหรับกิจกรรมห้องเรียนกลางแจ้งและที่พักได้ที่ บริษัท สุโขทัยทราเวิลเซอร์วิส จำกัด โทร. 055-613-075-6